Ataşehir yerleşkemizde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için, 15 Kasım’da başlayacak olan ilkokul ve ortaokul kayıtlarımız için bizi arayabilirsiniz. Detaylı bilgi için: 0 850 888 82 09
Detaylı bilgi için: 0 850 888 82 09
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için sadece ara sınıflardaki kısıtlı kontenjan için, KAYIT BAŞVURULARIMIZ BAŞLADI!
Yerleşkelerimizdeki sınırlı kontenjan için bizimle iletişime geçiniz: 0 232 234 70 05
Güzelbahçe'de 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıf Kura Başvuruları Başladı!
Yoğun talep sebebiyle, gelecek sene için sınırlı sayıda kontenjan alımını kura yöntemi ile yapacağız. 1 Kasım 2021 - 28 Ocak 2022 Tarihleri arasında İzmir Güzelbahçe yerleşkemize gelip kura için kayıt yaptırmayı unutmayın!
Detaylı bilgi: 0 232 234 70 05
Birlikte öğrenmek, büyümek ve paylaşmak için ÖZEL BİRYER...
İstanbul'dan sonra, şimdi de İzmir'deyiz! Güzelbahçe yerleşkemize bekliyoruz.
HEMEN KEŞFET
Previous
Next

ÖĞRENME YAKLAŞIMIMIZ

İnsanın doğası gereği, öğrenme, yaşamak için zorunlu olan bir eylemdir. Bu eylemin etkili ve kalıcı olması ve işe yarar hale gelmesi için, öğrenenin beyninde duygusal bağlar kurarak davranış, tutum ve beceriye dönüşmesi gerekir.

Kurucumuz Kayhan Karlı, öğrenmeyi “derinlemesine anlaşılmış bilginin, başka bağlamlarda kullanılabilir olması” şeklinde tarifliyor. Öğrenme eyleminin gerçekleşmesi için, öğrenenlerin derinlemesine sorgulaması, yansıtması, başka ortamlarda sorguladığı ve derinleştiği bilgileri kullanabilme becerisi geliştirmesi ve bunlara bağlı tutum ve alışkanlıklar oluşturması gerekir.

Bu yaklaşımla Yenilikçi Öğrenme Merkezi (YÖM) ekibi tarafından geliştirilen BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı, tüm okullarımızda uygulanıyor. Programın özünü, MEB tarafından belirlenen kazanımlara yenileri eklenerek zenginleştirilmiş bir müfredat çerçevesi oluşturuyor.

BİZ KİMİZ?

Merhaba…

Benim adım Kayhan Karlı. Hayatımın yaklaşık 30 yılını eğitime adadım. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler… Tüm öğrenme yoldaşlarıyla çalıştım. Her şeyden önce öğretmenim, okul yöneticisi olarak görev yaptım ama en çok da son yılların gerektirdiği gibi bir girişimciyim.

Benim adım Göknur Karlı. Hayatımın yaklaşık 30 yılını eğitime adadım. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler… Tüm öğrenme yoldaşlarıyla çalıştım. Her şeyden önce öğretmenim, okul yöneticisi olarak görev yaptım ama en çok da son yılların gerektirdiği gibi bir girişimciyim.

Çalışma gayelerini eğitime odaklamış ve yaşamlarını birlikte sürdürmeye karar vermiş iki insan olarak, üniversite yıllarından başlayarak konuştuklarımızı hayata geçirmek için, 3 yıl önce YÖM Okulları konseptini oluşturduk ve özerk özel okullar kurmaya başladık. Şeffaf ve öngörülebilir, çocuklarımızın şimdiki ve gelecekteki temel ihtiyaçlarını, sosyal ve duygusal gelişimlerini odağına alan okullar yaratmayı hedefledik. Bugün İstanbul’da 4 okulumuz var.

Uzun yılların birikimiyle, bir yandan YÖM Okulları’nı geliştirirken, bir yandan da mutfağımızda “Özel BirYer Okulları”nı tarifledik. Yine İstanbul’la başladık ama eğitim felsefemizi, ilkelerimizden ödün vermeden değişik lokasyonlarda çokluyoruz. Rotamızı, gönlümüzün bir köşesinde her zaman yeri olan ve eğitim yaklaşımımızı gönülden kucaklayarak en çok talebin geldiği illerin başında gelen İzmir’le büyüttük.

Merhaba… Öğrenme yoldaşlarının arasına hoş geldiniz! Bizler hayatımızı eğitime adadık. Okullarımız ve çocuklarımız için, sonuna kadar buradayız. Sizinle birlikte daha güçlüyüz.

Anasınıfı

İlkokul

Ortaokul

Neden Özel BirYer Okulları?

Yaşadığımız yüzyılın hızla değişen güncelinde, bireylerin sahip olması gereken en önemli beceriler, onları hayatta tutacak ve yaşamsal ihtiyaçlarını sürdürebilecekleri yetkinlikleri oluşturmalarıdır. Öte yandan hızla kentlileşen ve yeni bir kent sosyolojisi oluşturan toplulukların çocuklarının ihtiyaçları da anne ve babalarınınkinden farklı. Mahallede büyüyen çocukların (Biz!) çocukları olan şimdiki çocuklar, kendi mahallelerindeki ilkokullara gidemedikleri gibi, mahalle nedir bilmedikleri için, anne ve babalarının bu ekosistemde edindiği sosyal ve duygusal becerileri ne geliştirebiliyor ne de anlayabiliyor.

Tam da bu nedenle, okullarımızda dengeli gelişim pedagojik yaklaşımı inşa ederken, anaokulu ve ilkokul yıllarında çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine odaklanıyoruz. Ortaokul yıllarından itibaren de yaşamda karşılaşacakları her türlü engelleri aşabilecekleri bilgi ve dirençlilik becerilerini ele alıyoruz. Ortaokullarımızdan mezun olacak çocuklarımızı, yalnızca iyi bir liseye değil, kendi yaşamlarını tasarlama becerisine sahip özerk bireyler olmaya hazırlıyoruz.

Keşfetmek İçin

Paylaşmak İçin

Üretmek İçin

Çocukların yaşamında iz bırakmak, duygu dünyalarındaki mutluluk kapılarını açık tutmak, belirsizlikleri her geçen gün artan yeni dünyada özerk bireyler olarak ayakta kalmalarını sağlayacak yetkinlikleri kazandırmak için yola çıktık. Bu felsefeyle, çocukların gelişimsel açıdan en önemli dönemleri olan anaokulu ve ilkokul yıllarından başlayarak bütünsel gelişimlerine hizmet etmek için el ele verdik.

Biz kimiz? Biz büyük bir aileyiz! “Ben kimim?” sorusuna bulduğu cevaplarla kendisini fark eden, “Biz kimiz?” diye sorarak çoğalan YÖM Ailesiyiz! Biz, YÖM felsefesinden aldığı güçle içinde bulunduğu ekosistemi ve onun içindeki her bireyi tanıyarak onlarla tutum geliştiren, birlikte üretmekten haz duyarken kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, beklediği davranışları modelleyen bir etik anlayışla yaşayan bireylerden oluşan öğrenenler topluluğuyuz. Öğrenme yoldaşlarıyız!

Biz, her yerde çocuklar için “Özel BirYer”ler olsun istiyoruz. Ancak yaşanabilir bir dünya ve gelecek tutkumuz gibi, oluşturduğumuz eğitim modelinin de sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Bu sebeple kapılarımızı, aynı dünyaları paylaştığımıza, aynı ufka baktığımıza inandığımız öğrenme yoldaşlarına açıyoruz.

KAYHAN KARLI'DAN

Özel BirYer Okulları Felsefesi

Yapabileceğimizi söyleriz, söylediğimizi yaparız!

Kayhan Karlı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Özel BirYer Okulları (“Özel BirYer”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. Özel BirYer olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Özel BirYer veya Özel BirYer adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Özel BirYer veya Özel BirYer adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Özel BirYer olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Özel BirYer, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel BirYer tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Özel BirYer, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Özel BirYer olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Özel BirYer yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Özel BirYer’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Özel BirYer, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul
Telefon Numarası : (216) 360 2 360