Birlikte öğrenmek, büyümek ve paylaşmak için ÖZEL BİRYER...

Online Görüşme ve Kayıt Süreci ONLINE devam ediyor.

İstanbul'dan sonra, şimdi de İZMİR'deyiz! Güzelbahçe yerleşkemize bekliyoruz.

ÖĞRENME YAKLAŞIMIMIZ

İnsanın doğası gereği, öğrenme, yaşamak için zorunlu olan bir eylemdir. Bu eylemin etkili ve kalıcı olması ve işe yarar hale gelmesi için, öğrenenin beyninde duygusal bağlar kurarak davranış, tutum ve beceriye dönüşmesi gerekir.

Kurucumuz Kayhan Karlı, öğrenmeyi “derinlemesine anlaşılmış bilginin, başka bağlamlarda kullanılabilir olması” şeklinde tarifliyor. Öğrenme eyleminin gerçekleşmesi için, öğrenenlerin derinlemesine sorgulaması, yansıtması, başka ortamlarda sorguladığı ve derinleştiği bilgileri kullanabilme becerisi geliştirmesi ve bunlara bağlı tutum ve alışkanlıklar oluşturması gerekir.

Bu yaklaşımla Yenilikçi Öğrenme Merkezi (YÖM) ekibi tarafından geliştirilen BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı, tüm okullarımızda uygulanıyor. Programın özünü, MEB tarafından belirlenen kazanımlara yenileri eklenerek zenginleştirilmiş bir müfredat çerçevesi oluşturuyor.

BİZ KİMİZ?

Merhaba…

Benim adım Kayhan Karlı. Hayatımın yaklaşık 30 yılını eğitime adadım. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler… Tüm öğrenme yoldaşlarıyla çalıştım. Her şeyden önce öğretmenim, okul yöneticisi olarak görev yaptım ama en çok da son yılların gerektirdiği gibi bir girişimciyim.

Benim adım Göknur Karlı. Hayatımın yaklaşık 30 yılını eğitime adadım. Öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler… Tüm öğrenme yoldaşlarıyla çalıştım. Her şeyden önce öğretmenim, okul yöneticisi olarak görev yaptım ama en çok da son yılların gerektirdiği gibi bir girişimciyim.

Çalışma gayelerini eğitime odaklamış ve yaşamlarını birlikte sürdürmeye karar vermiş iki insan olarak, üniversite yıllarından başlayarak konuştuklarımızı hayata geçirmek için, 3 yıl önce YÖM Okulları konseptini oluşturduk ve özerk özel okullar kurmaya başladık. Şeffaf ve öngörülebilir, çocuklarımızın şimdiki ve gelecekteki temel ihtiyaçlarını, sosyal ve duygusal gelişimlerini odağına alan okullar yaratmayı hedefledik. Bugün İstanbul’da 4 okulumuz var.

Uzun yılların birikimiyle, bir yandan YÖM Okulları’nı geliştirirken, bir yandan da mutfağımızda “Özel BirYer Okulları”nı tarifledik. Yine İstanbul’la başladık ama eğitim felsefemizi, ilkelerimizden ödün vermeden değişik lokasyonlarda çokluyoruz. Rotamızı, gönlümüzün bir köşesinde her zaman yeri olan ve eğitim yaklaşımımızı gönülden kucaklayarak en çok talebin geldiği illerin başında gelen İzmir’le büyüttük.

Merhaba… Öğrenme yoldaşlarının arasına hoş geldiniz! Bizler hayatımızı eğitime adadık. Okullarımız ve çocuklarımız için, sonuna kadar buradayız. Sizinle birlikte daha güçlüyüz.

Anasınıfı

İlkokul

Ortaokul

Neden Özel BirYer Okulları?

Yaşadığımız yüzyılın hızla değişen güncelinde, bireylerin sahip olması gereken en önemli beceriler, onları hayatta tutacak ve yaşamsal ihtiyaçlarını sürdürebilecekleri yetkinlikleri oluşturmalarıdır. Öte yandan hızla kentlileşen ve yeni bir kent sosyolojisi oluşturan toplulukların çocuklarının ihtiyaçları da anne ve babalarınınkinden farklı. Mahallede büyüyen çocukların (Biz!) çocukları olan şimdiki çocuklar, kendi mahallelerindeki ilkokullara gidemedikleri gibi, mahalle nedir bilmedikleri için, anne ve babalarının bu ekosistemde edindiği sosyal ve duygusal becerileri ne geliştirebiliyor ne de anlayabiliyor.

Tam da bu nedenle, okullarımızda dengeli gelişim pedagojik yaklaşımı inşa ederken, anaokulu ve ilkokul yıllarında çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine odaklanıyoruz. Ortaokul yıllarından itibaren de yaşamda karşılaşacakları her türlü engelleri aşabilecekleri bilgi ve dirençlilik becerilerini ele alıyoruz. Ortaokullarımızdan mezun olacak çocuklarımızı, yalnızca iyi bir liseye değil, kendi yaşamlarını tasarlama becerisine sahip özerk bireyler olmaya hazırlıyoruz.

Keşfetmek İçin

Paylaşmak İçin

Üretmek İçin

Çocukların yaşamında iz bırakmak, duygu dünyalarındaki mutluluk kapılarını açık tutmak, belirsizlikleri her geçen gün artan yeni dünyada özerk bireyler olarak ayakta kalmalarını sağlayacak yetkinlikleri kazandırmak için yola çıktık. Bu felsefeyle, çocukların gelişimsel açıdan en önemli dönemleri olan anaokulu ve ilkokul yıllarından başlayarak bütünsel gelişimlerine hizmet etmek için el ele verdik.

Biz kimiz? Biz büyük bir aileyiz! “Ben kimim?” sorusuna bulduğu cevaplarla kendisini fark eden, “Biz kimiz?” diye sorarak çoğalan YÖM Ailesiyiz! Biz, YÖM felsefesinden aldığı güçle içinde bulunduğu ekosistemi ve onun içindeki her bireyi tanıyarak onlarla tutum geliştiren, birlikte üretmekten haz duyarken kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, beklediği davranışları modelleyen bir etik anlayışla yaşayan bireylerden oluşan öğrenenler topluluğuyuz. Öğrenme yoldaşlarıyız!

Biz, her yerde çocuklar için “Özel BirYer”ler olsun istiyoruz. Ancak yaşanabilir bir dünya ve gelecek tutkumuz gibi, oluşturduğumuz eğitim modelinin de sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Bu sebeple kapılarımızı, aynı dünyaları paylaştığımıza, aynı ufka baktığımıza inandığımız öğrenme yoldaşlarına açıyoruz.

KAYHAN KARLI'DAN

Özel BirYer Okulları Felsefesi

Yapabileceğimizi söyleriz, söylediğimizi yaparız!

Kayhan Karlı