1YER'DE EĞİTİM

Okullarımızda, YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanan BOYEP | Beceri Odaklı Yenilikçi Eğitim Programı’nı kullanıyoruz. BOYEP, odağında bilgiden çok becerinin yer aldığı, günümüzde tüm dünyada kabul edilen; STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), TOD (Tasarım Odaklı Düşünme), PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme), MAKER (Yapan Kişi), SEL (Sosyo-Duygusal Öğrenme) Programları ve Farklılaştırılmış Öğretim Modeli ile MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın felsefe, ilke, kazanım ve becerilerinin harmanlanarak oluşturulduğu bir programdır.

boyep

Yeni 1Yer (2-3 Yaş)

Çocuklar kendi dünyaları dışındaki dünyaya okul hayatı ile adım atarlar. Bu deneyimlerinde okula uyum süreci ve güvende hissetmeleri önceliklidir. Gelişimlerine uygun becerileri kazanmak, çevre ile uyumu kolaylaştırır ve kendi sınırlarını tanıyabilmelerine yardımcı olur. Bu süreçte, BOYEP müfredat programı felsefesi doğrultusunda kazanılması beklenen beceriler ile ilgili çeşitli etkinliklere yer verilir ve özbakım alanı ile ilgili çalışmalar ağırlık gösterir.

Keşfetmek için 1Yer (3-4 Yaş)

Çocuklar, merak, keşfetme, sorular sorma ve hayal etmenin yoğun olduğu bu dönemde başkaları ile ilişkileri de keşfetmeye başlarlar. BOYEP müfredat programı çerçevesi uygulamaları ile birlikte bu dönemde bağımsızlıklarının artması ve kendi seçimlerini yapmaları desteklenir. Dış dünyayı da keşfettikleri bu dönemde, arkadaşları ile paylaşımlarının ve iş birliğinin artması için çalışmalar yapılır.

Öğrenmek için 1Yer (4-5 Yaş)

Çocukların başkaları ile farklı bakış açıları olduğunu kavradıkları bu dönemde bilgiye ulaşma, bilgi edinme, araştırma ve paylaşma gibi becerilerin kazanılması beklenir. BOYEP müfredat programı çerçevesi uygulamaları ile birlikte çocukların her alanda öğrenme fırsatı yakalaması, sorgulamalar yapması ve ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu araştırmaları desteklenir.

Üretmek için 1Yer (5-6 Yaş)

Bu dönemde kendini tanıyan, arkadaşları ile olumlu ve yakın ilişkiler kurabilen çocukların sosyal çevresine karşı sorumlulukları ile ilgili farkındalıklarının artması önemsenir. BOYEP müfredat programı çerçevesi kapsamında çocukların sosyal ve doğal ekosisteme saygı duymaları, tüketimi azaltıp sürdürülebilir üretime odaklanmaları desteklenir.

1yer Anaokulu, YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından tasarlanmış olan BOYEP programını kullanan ve YÖM Okulları felsefesiyle harmanlanmış bir erken çocukluk dönemi eğitim kurumudur.

Adres:

ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

1Yer Anaokulları “Association for Childhood Education International” altın üyesidir.