1YER HİKAYESİ

Uzun yıllardır dünyanın pek çok noktasında eğitimle ilgili çalışmaları sürdürmenin edindirdiği tecrübe ve her çocuğun beyninde var olan “Higher Order Thinking Skills” yani Üst Düzey Düşünme Becerilerinin en çok gelişim gösterdiği yaşların 3 – 6 olduğunu söyleyen araştırma bulguları bizi, erken çocukluk eğitiminin öne çıkarılması fikrine yaklaştırdı. Bu yaş grubundaki okullaşmanın temelde bakım verme üzerine kurgulanma eğiliminin artması, “Acaba bu çok önemli yaş dönemini kaçırıyor muyuz?” kuşkusunu ve “Bu dönemdeki eğitim için ne yapmalıyız?” sorusunu doğurdu. Bu nedenle; erken çocukluk döneminden başlayarak bir müfredat çerçeve programı hazırlamaya başladık. BOYEP | Beceri Odaklı Yenilikçi Eğitim Programı adını verdiğimiz çalışmayı tamamlayarak; YÖM Okulları’nı kurduk. Beraberinde ise; BOYEP ile program açısından donatılmış ve YÖM Okulları’nın felsefesi ile yapılandırılmış erken çocukluk eğitimi yapan anaokullarının, ülkenin her yerinde olması için çalışmaya başladık. Son halini verdiğimiz ve öncesinde beş yıldır hazırlık yaptığımız 1Yer Anaokulu Projesi, böylelikle hazır hale geldi. Ülkenin her yerinde çocuklar için yaratıcı, enerji veren, huzurlu, eğlenceli, yeteneklerini açığa çıkaran 1Yer`ler olsun diye yola çıktık. “Her yerde 1Yer” olsun istiyor ve bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

1yer Anaokulu, YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından tasarlanmış olan BOYEP programını kullanan ve YÖM Okulları felsefesiyle harmanlanmış bir erken çocukluk dönemi eğitim kurumudur.

Adres:

ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

1Yer Anaokulları “Association for Childhood Education International” altın üyesidir.